Co to jest terapia logopedyczna?

   Terapia logopedyczna to specyficzne i całościowe oddziaływania ukierunkowane na usunięcie lub zminimalizowanie wszelkich zakłóceń szeroko pojętego procesu komunikacji (od prostych wad wymowy do całkowitego braku mowy).

   Rozwój dziecka to ciąg następujących po sobie kolejno doświadczeń sensomotorycznych. Niezwykle dynamiczny rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszych latach życia to pewien łańcuch przyczynowo-skutkowy, sieć wzajemnych zależności między kształtującymi się umiejętnościami, stanowiących podstawę do zdobywania kolejnych doświadczeń sensomotorycznych i osiągania kamieni milowych rozwoju. Mowa jako najdelikatniejsza ze wszystkich umiejętności rozwojowych człowieka wymaga bardzo dokładnej pracy układu nerwowego, bardzo dobrej organizacji bodźców ruchowych, czuciowych, słuchowych, dobrej koncentracji uwagi, dobrej komunikacji społecznej oraz prawidłowego myślenia. Stanowi ona wypadkową bardzo wielu procesów, stąd nawet najmniejsze zakłócenie w rozwoju może znaleźć odbicie w opóźnionym lub zaburzonym rozwoju mowy. W związku z powyższym w ocenie logopedycznej, zwłaszcza małego dziecka, stosujemy kompleksową diagnostykę każdej sfery rozwojowej poszukując pierwotnych przyczyn zakłócających rozwój mowy.Cele terapii logopedycznej:


• usuwanie zaburzeń mowy;

• przywracanie mowy w przypadku jej braku;

• nauczanie mowy, która się nie wykształciła;

• wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;

• wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności i kompetencji językowej

• likwidacja pierwotnych i wtórnych przyczyn oraz skutków zaburzeń mowy.
Jakie metody stosujemy?


Wspieramy rozwój dziecka z zachowaniem możliwie największej jego autonomii i wykorzystaniem potencjału w nim tkwiącego. Celna diagnoza dziecka we wszystkich sferach pozwala zaplanować terapię tak, by wspierać i towarzyszyć mu w procesie rozwojowym tylko tam, gdzie naprawdę tego potrzebuje i tylko na tyle, na ile rzeczywiście potrzebuje.


   W ramach terapii logopedycznej wykorzystujemy różnorodne metody i techniki dostosowane do potrzeb i możliwości indywidualnych pacjenta. Pracujemy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne sporządzone na podstawie kompleksowej diagnozy pacjenta. Gabinet jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt oraz nowoczesne pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej.

W procesie terapeutycznym stosujemy: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe i oddechowe, "kąpiel słowną", masaże lecznicze, elementy metody sekwencyjno-symultanicznej prof. Jagody Cieszyńskiej, wybrane techniki metody ustno-twarzowej C. Moralesa, wybrane techniki metody NDT-Bobath, komunikację totalną, metodę Integracji Sensorycznej, metodę komunikacji alternatywnej MAKATON.

    Terapia logopedyczna z dziećmi ma postać i charakter zabawy, gdyż nie wolno nam zapominać, że najważniejszą aktywnością wieku dziecięcego jest zabawa!Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą logopedyczną obejmującą w przypadku małego dziecka:• wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka

• ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego (wargi, język, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie)

• badanie reakcji odruchowych ważnych dla rozwoju mowy (m.in. wargowe, ssania, kąsania);

• ocenę niezbędnej do właściwego funkcjonowania dziecka koordynacji ssania, połykania i oddychania

• ocenę reakcji słuchowychW przypadku dzieci starszych diagnoza logopedyczna obejmuje:• wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka,

• ocenę sposobów nadawania i rozumienia komunikatów przez dziecko,

• sposób realizacji wypowiedzi,

• ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,

• oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy,

• badanie słuchu fonematycznego,

• ocenę pamięci słuchowej,

• czucia ruchu w obrębie narządów artykulacyjnych.ETAPY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ - tzw. termometr mówienia - skala 9 stopniowa (autorzy - Van Riper i Irwin):
1. Wiem, jak wymawia się dźwięk.

2. Mogę wymówić dźwięk.

3. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo między samogłoskami.

4. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w nagłosie wyrazu (na początku wyrazu).

5. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w śródgłosie wyrazu (w środku wyrazu).

6. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w wygłosie wyrazu (na końcu wyrazu).

7. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo podczas czytania.

8. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w gabinecie logopedycznym.

9. Mogę zawsze prawidłowo posługiwać się dźwiękami.Należy pamiętać, że terapia logopedyczna to wymaganie kierowane nie tylko do terapeuty i dziecka, ale także dla rodziców. Uzyskanie efektów zależne jest od systematycznego udziału w terapii oraz jej kontynuacji w warunkach domowych.START | O NAS | DLA RODZICÓW | ZASADY | KONTAKT | GALERIA | POLECANE LINKI


Usługi Terapeutyczne © 2012 Si-Bobath.pl